A Dienes Management Academy Nonprofit Kft

(székhely: 3508 Miskolc, Csabavezér út 27. cégjegyzékszám: 05-09-032521; „Szolgáltató”)

2018. május 25. napjától kezdődően ebben a dokumentumban adja közre az Általános Szolgáltatási Feltételeit.

1. A Szolgáltató

1.1 A Szolgáltató weboldalai

A www.dma.hu, www.dmacompany.eu, www.termelomunkatars.hu, www.nagylove.hu weboldalakat a Szolgáltató üzemelteti.

1.2 A Szolgáltató adatai:

 •  Képviselő: Dienes Attila

 •  Székhely: 3508 Miskolc, Csabavezér út 27.

 •  Telefon: +36/20-333-33-63

 • E-mail: [email protected]

 • Nyilvántartva: Miskolc Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 

 • Cégjegyzékszám: 05-09-032521

 • Adószám: 25470242-2-05

 • Postai cím: 3508 Miskolc, Csabavezér út 27. 

 • Tárhely szolgáltató: BlazeArts Kft.

 • Székhelye: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.

 • Cégjegyzékszám: 03-09-109150

 • Telefonos elérhetőség: (+36) 76 550 174

 • Fax szám: (+36) 76 550 152

 • Elektronikus levelezési cím: [email protected]

 • Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

 • Ügyfélszolgálati cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

 • Adószám: 12539833-2-03

 • Hivatalos weboldala: www.forpsi.hu

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 A megrendelések leadása

A megrendelések, jelentkezések leadása a Dienes Management Academy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  weboldalain lehetséges: www.dma.hu, www.dmacompany.eu, www.termelomunkatars.hu, www.nagylove.hu

Könyvek és hangos könyv vásárlás, illetve képzésre való jelentkezés: használja a megjelenő “formot”: töltse ki és küldje el.

Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2.2 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatót az esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.

2.3 A rendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.4 Elállás a rendeléstől

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.

2.4.1 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.

2.4.2 Kézhezvétel alatt házhoz szállítás esetén a átvétel napja értendő.

2.4.3 A visszatérítés érvényes a szállítási költségre is, amennyiben azt Vevő fizette.

2.4.4 A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.

2.4.5 Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.

2.4.6 Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

2.4.7 A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

2.4.8 A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

2.5 Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

2.6 Hibás vagy sérült termék cseréje

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

2.7 A weboldalakon feltüntetett adatok

A Dienes Management Academy Nonprofit Kft. megtesz mindent azért, hogy az 1.1 pontban felsorolt weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.8 Hibás visszaigazolás esetén

Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.

3.Adatkezelési tájékoztató

A jelen pillanatban hatályos Adatkezelési tájékoztató, mely érvényes 2018. május 25-től, elérhető ezen a linken: www.dma.hu/adatvedelmi-szabalyzat. A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait és a személyes adatait, ahol a Vevő és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és jogszabályon alapul (kiadvány, könyv hangos könyv rendelés, szolgáltatásra, rendezvényre jelentkezés) az adatkezelés. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ezen eseteiben neki az adatkezelést nem kell elfogadnia, vagy hozzájárulnia ahhoz, de előzetesen tájékoztatni kell a Vevőt az adatkezelés tényéről. Részletes tájékoztatás a fenti linken olvasható.

4. A termékekről

4.1 Szolgáltató nyilatkozata

Az 1.1 pontban felsorolt weboldalakon megrendelhető könyveket és hangos könyvet eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, a Dienes Management Academy Nonprofit Kft. vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

A weboldalakon a könyvekhez, hangos könyvhöz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.

A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

4.2 Díjmentes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése)

A Vevő tudomásul veszi, hogy a díjmentes termékekért, szolgáltatásokért Szolgáltató pénzt ugyan nem kér, de Szolgáltató a Vevő (letöltő, résztvevő, stb. továbbiakban “Igénybe vevő”) nevét, e-mail címét és esetlegesen telefonszámát elkéri,  és Szolgáltató ragaszkodik az Igénybe vevővel a kommunikáció lehetőségéhez cserébe a díjmentes termékért, szolgáltatásért.

Amennyiben Vevő (Igénybe vevő) nem szeretne kommunikálni a Szolgáltatóval, vagy nem járul hozzá a kapcsolati adatai megadásához, az jelen szerződésben foglaltak elutasítását jelenti, és ez esetben a Vevő (Igénybe vevő) nem jogosult használni az díjmentes termékékeket, szolgáltatásokat.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Marketing analitika

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2 Hírlevél küldés és kapcsolattartás

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor (vásárláskor, szolgáltatásra, képzésre jelentkezéskor) a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

5.3 Leiratkozás

A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt a  [email protected] címre küldött válaszlevéllel teheti meg, illetve a hírlevél alján generált leiratkozó linkre kattintva. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás az Adatvédelmi Szabályzat oldalon tudod megnézni.

5.4 Fogyasztói panaszügyintézés

A fogyasztói, vásárlói panaszügyintézés írásban történik, az [email protected] címen.

6. Számlázás

A Dienes Management Academy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Infocentrum telepített számlázó programját használja, pro-forma számla illetve számla kiállítására. A számlát PDF-ben e-mail útján, illetve nyomtatva személyesen kapja meg az ügyfél.

6.1 Számlázás

A weboldalakon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató számlát bocsát ki, és Vevő belegyezik, hogy befogadja a számlát. A Vevőnek kibocsátott számlákat 8 évig tároljuk.

7. Joglemondás

7.1 A Felhasználó vagy Vevő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

7.2 Vevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a Termékek használata során Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.