DMA ponthu Kft.
(székhely: 3530 Miskolc, Toronyalja utca 21. cégjegyzékszám: 05-09-012283; „Szolgáltató”)
2018. május 25. napjától kezdődően ebben a dokumentumban adja közre az Általános Szolgáltatási Feltételeit.
 
1.1 A Szolgáltató weboldalai
A dma.hu, my.dma.hu, kepzesek.dma.hu weboldalakat a Szolgáltató üzemelteti.
 
1.2 A Szolgáltató adatai:
 Képviselő: Dienes Attila
 Székhely: 3530 Miskolc, Toronyalja utca 21.
 Telefon: +36/20-333-33-63
E-mail: info@dma.hu
Nyilvántartva: Miskolc Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 05-09-012283
Adószám: 13512989-2-05
Postai cím: 3530 Miskolc, Toronyalja utca 21.
 
Tárhely szolgáltató: Cweb Hosting Kft.
Székhelye: H-1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-405273
Telefonos elérhetőség: +36-70-282-7206
Elektronikus levelezési cím: support@cweb.hu
Levelezési cím: H-1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Ügyfélszolgálati cím: H-1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Adószám: 32069473-1-42
Hivatalos weboldala: www.cweb.hu.hu
 
2. A szolgáltatás igénybevétele
 
2.1 A megrendelések leadása
A megrendelések, jelentkezések leadása a DMA Ponthu Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalain lehetséges:  www.dma.hu, www.my.dma.hu, kepzesek.dma.hu.
Könyvek és hangos könyv vásárlás, illetve képzésre való jelentkezés: használja a megjelenő “formot”: töltse ki és küldje el.
Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. www.eszerzodes.hu
 
2.2 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatót az esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.
 
2.3 A rendelés visszaigazolása
A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 
2.4 Elállás a rendeléstől
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.
 
2.4.1 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.
 
2.4.2 Kézhezvétel alatt házhoz szállítás esetén az átvétel napja értendő.
 
2.4.3 A visszatérítés érvényes a szállítási költségre is, amennyiben azt Vevő fizette.
 
2.4.4 A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.
 
2.4.5 Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.
 
2.4.6 Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
 
2.4.7 A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.
 
2.4.8 A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
 
2.5 Szavatosság és jótállás
 
A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
2.6 Hibás vagy sérült termék cseréje
 
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
 
2.7 A weboldalakon feltüntetett adatok
DMA Ponthu Kft. megtesz mindent azért, hogy az 1.1 pontban felsorolt weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 
 
2.8 Hibás visszaigazolás esetén
Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.
 
3.Adatkezelési tájékoztató
A jelen pillanatban hatályos Adatkezelési tájékoztató, mely érvényes 2018. május 25-től, elérhető ezen a linken: DMA | ÁSZF A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait és a személyes adatait, ahol a Vevő és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és jogszabályon alapul (kiadvány, könyv hangos könyv rendelés, szolgáltatásra, rendezvényre jelentkezés) az adatkezelés. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ezen eseteiben neki az adatkezelést nem kell elfogadnia, vagy hozzájárulnia ahhoz, de előzetesen tájékoztatni kell a Vevőt az adatkezelés tényéről. 
 
4. A termékekről
 
4.1 Szolgáltató nyilatkozata
Az 1.1 pontban felsorolt weboldalakon megrendelhető könyveket és hangoskönyvet eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, a DMA Ponthut Kft. vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.
A weboldalakon a könyvekhez, hangos könyvhöz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.
A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.
 
4.2 Díjmentes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése)
A Vevő tudomásul veszi, hogy a díjmentes termékekért, szolgáltatásokért Szolgáltató pénzt ugyan nem kér, de Szolgáltató a Vevő (letöltő, résztvevő, stb. továbbiakban “Igénybe vevő”) nevét, e-mail címét és esetlegesen telefonszámát elkéri,  és Szolgáltató ragaszkodik az Igénybe vevővel a kommunikáció lehetőségéhez cserébe a díjmentes termékért, szolgáltatásért.
Amennyiben Vevő (Igénybe vevő) nem szeretne kommunikálni a Szolgáltatóval, vagy nem járul hozzá a kapcsolati adatai megadásához, az jelen szerződésben foglaltak elutasítását jelenti, és ez esetben a Vevő (Igénybe vevő) nem jogosult használni az díjmentes termékeket, szolgáltatásokat.
 
 
5. Egyéb rendelkezések:
 
5.1 Marketing analitika
A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
5.2 Hírlevél küldés és kapcsolattartás
A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor (vásárláskor, szolgáltatásra, képzésre jelentkezéskor) a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 
5.3 Leiratkozás
A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt a  info@dma.hu címre küldött válaszlevéllel teheti meg, illetve a hírlevél alján generált leiratkozó linkre kattintva. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás az Adatvédelmi Szabályzat oldalon tudod megnézni.
 
5.4 Fogyasztói panaszügyintézés
A fogyasztói, vásárlói panaszügyintézés írásban történik, az info@dma.hu címen.
 
6. Számlázás
A DMA Ponthu Kft. A MiniCRM számlázó programját használja, számla kiállítására. A számlát PDF-ben e-mail útján, illetve nyomtatva személyesen kapja meg az ügyfél.
 
6.1 Számlázás
A weboldalakon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató számlát bocsát ki, és Vevő beleegyezik, hogy befogadja a számlát. A Vevőnek kibocsátott számlákat 8 évig tároljuk.